BSO 't Voortvarend Scheepje Nieuwe Tonge

Buitenschoolse opvang

20 kindplaatsen
Registratienummer Landelijk Register: 948194595
Telefoon: 0187663911
Website:

Opvanglocatie:

Korteweegje 14
3244AL NIEUWE-TONGE


Correspondentieadres:

West Achterweg 2b
3255AZ OUDE-TONGE


Onderdeel van:

n.v.tKinderopvang kaart