KinderVilla

Buitenschoolse opvang

70 kindplaatsen
Registratienummer Landelijk Register: 964611260
Telefoon: 035-6420808
Website:

Opvanglocatie:

Jan Blankenlaan 10
1222SW HILVERSUM


Correspondentieadres:

Jan Blankenlaan 10
1222SW HILVERSUM


Onderdeel van:

KinderVilla Hilversum B.V.

Johannes Geradtsweg 109 111
1222PP HILVERSUM

Kinderopvang kaart