KDV Het Bonte Huis

Kinderdagverblijf

16 kindplaatsen
Registratienummer Landelijk Register: 279385730
Telefoon: 06 26020484
Website:

Opvanglocatie:

Ambonstraat 28B
2315GH Leiden


Onderdeel van:

Kindercentrum Kind in Beeld B.V.

Atjehstraat 32
2315CV Leiden

Kinderopvang kaart